Zásady ochrany osobních údajů

Kdo údaje sbírá a zpracovává

Správcem osobních údajů je:

Spolek přátel landštejnských legend
Mírové nám. 57, 378 33 Nová Bystřice
IČ: 08036381
Zapsán v obchodním rejstříku –  8749/KSCB Krajský soud v Českých Budějovicích

Pověřence pro ochranu osobních údajů nemáme.

 

email: josef.guslbauer@gmail.com
telefon: +420 739674159

 

Webové stránky, kterých se tyto zásady týkají: https://josefg.cz

 

Proč a jaké údaje sbíráme

Kontaktování a poptávka služeb

V kontaktním formuláři sbíráme Vaše jméno a e-mail, abychom Vám mohli odpovědět na dotazy v rámci budoucího plnění objednávky.

 

Objednávka služeb

Z důvodu plnění smlouvy a zákonné povinnosti od Vás sbíráme následující údaje: jméno, e-mail, název firmy, IČO, DIČ a fakturační adresu, abychom mohli řádně vyřídit Vaši objednávku a kvůli vystavování a archivaci daňových dokladů.

 

Jak dlouho Vaše údaje uchováváme

Poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat po dobu neurčitou, a to až do pominutí účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

 

S kým Vaše data sdílíme

Údaje o Vás jsou uloženy na serverech u poskytovatele hostingových služeb NameHero, LLC. Jedná se pouze o údaje, které jsou uloženy v databázi a poskytnuty prostřednictvím kontaktního formuláře.

 

Jaké máte práva

Jako subjekt údajů máte následující práva:
  • požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás jako správce zpracováváme ve smyslu článku 13, článku 14 a dále článku 15 nařízení GDPR,
  • požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů ve smyslu článků 16 a 17 nařízení GDPR,
  • požadovat omezení zpracování osobních údajů ve smyslu článku 18 nařízení GDPR,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů článku 21 nařízení GDPR,
  • právo na přenositelnost svých osobních údajů ve smyslu článku 20 nařízení GDPR,
  • právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, a to včetně profilování ve smyslu článku 22 nařízení GDPR,
  • odvolat kdykoli svůj souhlas se zpracováním,
  • na oznámení, že došlo k porušení zabezpečení jeho osobních údajů ve smyslu článku 34 nařízení GDPR,
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu článku 13, článku 14 a dále článku 15 nařízení GDPR, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Praha, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů:

Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat svůj, již udělený, souhlas se zpracováním, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 

Jak můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat:

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů můžete zaslat buď na email uvedený u správce, nebo na jeho adresu, stejným způsobem, jako při uplatnění jakéhokoliv jiného Vašeho práva z titulu nařízení GDPR.

Informace, na které máte jako subjekt údajů právo a které nejsou uvedeny v tomto informačním memorandu, Vám poskytnu na základě Vaší žádosti, prostřednictvím emailu správce.

 

Odvolání souhlasu musí obsahovat:

Vaši identifikaci (jméno, příjmení, email) v minimálním rozsahu, který Vás dovolí autentizovat.
Uveďte výslovně, že si dále nepřejete, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje.

 

Jak chráníme Vaše osobní údaje

Osobní údaje uživatelů chráníme pomocí moderních standardů. Komunikace je zabezpečena pomocí SSL/TLS šifrování, hesel a antiviru. Fyzicky jsou osobní údaje uloženy na serverech v data centrech, které splňují podmínky standardu TIER 3+.FOcs

K Vašim osobním datům má přístup pouze správce a osoby/organizace zmíněné v sekci „S kým Vaše data sdílíme.“

 

Cookies

Naše webové stránky https://josefg.cz (dále jen „web“) používají cookies a další související technologie (pro usnadnění jsou všechny technologie označovány jako „cookies“). Cookies také vkládají třetí strany, které jsme zapojili. Podrobnosti o používání cookies na našem webu najdete ZDE.

 

Závěrečná ustanovení 

Odesláním zprávy z internetového kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a se Zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Přejít nahoru